Selamat Hari Raya Waisak 2561 BE

Pada hari Tri Suci Waisak, seluruh umat Buddha merayakan tiga peristiwa penting dalam hidup Sang Buddha Gautama, yakni hari kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama (623 SM), hari Pertapa Gautama mencapai Penerangan Sempurna (588 SM), dan hari Sang Buddha Gautama parinibbana (543 SM).

Selamat Hari Raya Waisak 2017
Semoga Sang Buddha senantiasa melindungi semua makhluk dan alam semesta ini,
Semoga semua makhluk berbahagia.
Sadhu! Sadhu! Sadhu!

―KMB Dharmavira